Dla dzieci i młodzieży szkolnej

Celem zajęć florystyczno-ekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej jest uświadomienie, że florystyka i ekologia mają praktyczne zastosowanie w życiu.

Ze względu na większe umiejętności i możliwości uczestników, tematyka warsztatów skierowana do dzieci i młodzieży jest bardziej szczegółowa. Ponadto, program zajęć obejmuje poznanie zawodów Ogrodnika i Florysty, w tym pracy z naturą.

W takich sytuacjach często pojawiają się nowe zdolności i zainteresowania.

Zobacz nasze realizacje