Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zajęcia Eko-florystyczne składają się z czterech części: uprawy i pielęgnacji roślin, sensorycznej ścieżki, rehabilitacyjnej ścieżki i warsztatów florystycznych. Każda z tych części ma na celu pokazanie, że spędzanie czasu w ten sposób ma wartość i korzystnie wpływa na rozwój umiejętności manualnych, podnosząc poczucie wartości i samoocenę.

Podczas zajęć eko-florystycznych dla osób o różnym stopniu sprawności manualnej, część warsztatowa ma także funkcję rehabilitacyjną, a zarazem rozwijają umiejętności manualne. Poprzez wykonywanie sezonowych kompozycji z materiałów roślinnych i przedmiotów codziennego użytku, podopieczni uczą się ekologicznego podejścia do otaczającego świata.

Dobrze opracowany i realizowany program zajęć przyczynia się do zdobycia przez uczestników zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Poprzez takie zajęcia podopieczni poszerzają swoją wiedzę na temat siebie i otaczającej ich przyrody. Podczas zajęć uczestnicy tworzą różne kompozycje z materiałów roślinnych i po zakończeniu otrzymują dyplom i tytuł "Małego pomocnika ogrodnika/florysty".

Zobacz nasze realizacje